Timeline.lt

Grafikė Janina Bertašiūtė

Janina Bertašiūtė gimė 1926 04 14 Utenos aps. Sudeikiuose. 1946 baigė Utenos gimnaziją, 1953 VDI, dailininkė–grafikė. 1953–91 VDI grafikos katedros vyresn. laborantė. Nuo 1959 dalyvauja parodose. Apdovanota: 1960 respublikinės parodos diplomu už ,,Namų ruošos vadovėlio“ iliustracijas paskirtos, kelios premijos už atvirukus, 2 premijos už suvenyrines dėžes, ,,Minties“ leidykloje išleido 3 plakatus ir 18 atvirukų. (Šaltinis – http://www.utena-on.lt/Utenos_enciklopedija/personos/bpersonos.htm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *